Högskoleingenjör i elektronik, 180 hp

Engineering Electronics, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6ielk

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 V
TMEI01 Elkraftteknik 6 G1X 3 V
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpning 4 G1X 4 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TMIU02 Människa, teknik, organisation 4 G1X 2 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI07 Digitala filter 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMEI01 Elkraftteknik 6 G1X 3 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
Period 2
TSEI07 Digitala filter 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI10 Filter 6 G2X 2 V
Period 2
TFEI02 Vågfysik - teori och tillämpning 4 G1X 4 V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIU03 Systemkonstruktion 8 G2X 4 O
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
TMMI44 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring 6 G1X 3 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEI03 Digitala kretsar 4 G2X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI44 Termodynamik 6 G1X 2 V
TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring 6 G1X 3 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI03 Digitala kretsar 4 G2X 2 V
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 V
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBME04 Anatomi och fysiologi 6 G2X 3 V
Period 2
TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIU09 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TATA83 Flervariabelanalys 6 G1X 1 V
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs 6 G2X 3 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs 6 G2X 3 V
TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se