Högskoleingenjör i kemisk analysteknik, 180 hp

Chemical Analysis Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjörsexamen och Teknologie kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science in Engineering and Bachelor of Science 

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IKEA

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 6 G1X 1 O
TDDD11 Programmering, grundkurs 8* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE43 Spektroskopi och kinetik 6 G1X 3 V
TFKE47 Miljökemi 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
Period 2
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O
TFMT16 Datoriserade mätsystem 6 G1X 3 O
TAIU06 Matematisk statistik 6 G1X 4 V
TDDD11 Programmering, grundkurs 8* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE36 Biokemi 2 6 G2X 1/4 V
TFKE47 Miljökemi 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEC16 Organisk analytisk kemi 12 G2X 1/3 O
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TDDD87 Programmering och problemlösning 6 G1X 2 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKI92 Forensisk biokemi 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU61 Reglerteknik 6 G1X 2 V
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X - V
Period 2
TFKI19 Projekt i kemisk analysteknik 6 G2X 1/2 O
NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik 6 G1X 3 V
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 6 G2X 2/4 V
NVFA09 Farmakologi 6 G2X 3 V
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TFKI92 Forensisk biokemi 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se