Biologi, kandidatprogram, 180 hp

Biology, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A
eller
Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c) Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KBIO

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIB35 Miljövård 6 G1X 3/4 O
NBIB46 Projektkurs inom hållbar utveckling 6 G1X 2/4 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIC52 Molekylärgenetik 6 G2X 2 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
NBIB39 Djurhållning och förvaltning 6 G1X 1/4 V
NBIB43 Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) för ekologer 6 G1X 1/4 V
TFKE36 Biokemi 2 6 G2X 1/4 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIC40 Etologi och djurskydd 15 G2X 1/2/3/4 V
NBIC48 Miljöskydd och miljökonsekvensbeskrivningar 9 G2X 2/3/4 V
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 6 A1X 2 V
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 6 G1X 1 V
NKED15 Proteinkemi 12 A1X 1/2 V
NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi 9 G2X 1/4 V
TFKE54 Proteinpreparation 3 A1X 3 V
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se