Biologi, kandidatprogram, 180 hp

Biology, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KBIO

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D). Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A
eller
Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c). Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1

Senare del, Kandidatprogram i Biologi 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIA24 Genetik 6 G1X 2/3 O
NBIA25 Cellbiologi 6 G1X 1/3 O
NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIA23 Mikrobiologi 6 G1X 1/3 O
NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
NBIB47 Botanik: växternas systematik och funktion 6 G1X 1/2 O
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIB35 Miljövård 6 G1X 3/4 O
NBIB46 Projektkurs inom hållbar utveckling 6 G1X 2/4 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIC52 Molekylärgenetik 6 G2X 2 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
NBIB39 Djurhållning och förvaltning 6 G1X 1/4 V
NBIB43 Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) för ekologer 6 G1X 1/4 V
TFKE36 Biokemi 2 6 G2X 1/4 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIC40 Etologi och djurskydd 15 G2X 1/2/3/4 V
NBIC48 Miljöskydd och miljökonsekvensbeskrivningar 9 G2X 2/3/4 V
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning 6 G2X 1 V
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 6 A1X 2 V
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 6 G1X 1 V
NKED15 Proteinkemi 12 A1X 1/2 V
NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi 9 G2X 1/4 V
TFKE54 Proteinpreparation 3 A1X 3 V
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se