Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 hp

Air Transportation and Logistics, Bachelor's Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KFTL

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A)
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2)

Senare del, Kandidatprogram i Flygtransport och logistik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL07 Simulering av logistiksystem 6 G2X 1 O
TNSL08 Produktion och distribution 6 G2X 4 O
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNFL07 Flygbolagets logistik 6 G2X 4 O
TEAE14 Marknadskommunikation och analys 6 G1X 3 V
TNSL09 Vårdlogistik 6 G2X 1 V
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNSL18 Beslutsmodeller 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - F

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE84 Industriell ekonomi, fortsättningskurs 6 G1X 4 V
TNSL17 Optimering inom logistik 6 G2X 3 V
Period 2
TNFL06 Planering av flygplatser 6 G2X 3 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
TEIE83 Cost Benefitanalys - samhällsekonomisk projektutvärdering 6 G1X 2 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 2 V
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNSL06 Teknik och logistik 6 G1X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se