Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 hp

Air Transportation and Logistics, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A)
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KFTL

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL07 Simulering av logistiksystem 6 G2X 1 O
TNSL08 Produktion och distribution 6 G2X 4 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE54 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TNFL07 Flygbolagets logistik 6 G2X 4 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE56 Marknadskommunikation 6 G1X 3 V
TEIE83 Cost Benefitanalys - samhällsekonomisk projektutvärdering 6 G1X 3 V
TNSL09 Vårdlogistik 6 G2X 1 V
TNSL18 Beslutsmodeller 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - F

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE84 Industriell ekonomi, fortsättningskurs 6 G1X 4 V
TNSL17 Optimering inom logistik 6 G2X 3 V
Period 2
TNFL06 Planering av flygplatser 6 G2X 3 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 2 V
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNSL06 Teknik och logistik 6 G1X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se