Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Physics and Nanotechnology, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6KFYN

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 O
TDDD11 Programmering, grundkurs 8* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA73 Modern fysik I 4 G2X 3 O
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD11 Programmering, grundkurs 8* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA13 Elektromagnetism 8 G2X 2 O
TFYA74 Modern fysik II 4 G2X 1 O
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NFYA04 Nanovetenskapligt projekt 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 V
TFYA40 Analytisk mekanik 6 A1X 4 V
Period 2
NFYA04 Nanovetenskapligt projekt 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 O
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFY70 Materiefysik del 1 6 A1X 2 V
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TFYA60 Astronomi och geofysik 6 G1X 3 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.

TFYA71 Kosmologi 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6 A1X 1 V
Period 2
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.

TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se