Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Physics, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan75d0-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6KFYN

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NFYA03 Mekanik, grundkurs 6 G1X 3 O
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 1 O
TFYA83 Mekaniska vågor 2 G1X 4 O
TFFM12 Fysikaliska utblickar 2* G1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X F
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA43 Flervariabelanalys 8 G1X 2 O
TATA57 Transformteori 4 G1X 1 O
TFYA84 Optik - teori och tillämpning 4 G1X 4 O
TFFM12 Fysikaliska utblickar 2* G1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X F
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NFYA04 Nanovetenskapligt projekt 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 V
TFYA40 Analytisk mekanik 6 A1X 2 V
Period 2
NFYA04 Nanovetenskapligt projekt 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 O
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFFY70 Materiefysik del 1 6 A1X 2 V
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TFYA60 Astronomi och geofysik 6 G1X 3 V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

Kursen kan läsas samtidigt med TFFM40 i samma block.

TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

Period 2
TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

Kursen kan läsas samtidigt med TFFM40 i samma block.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se