Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, 180 hp

Graphic Design and Communication, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KGDK

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A). Dispens ges för Matematik C för sökande med Matematik B.
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2). Dispens ges för Matematik 3b/3c för sökande med Matematik 2b/2c.

Senare del, Kandidatprogram i Grafisk design och kommunikation 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC61 On-line produktion 6 G1X 2 O
TDDD58 Interaktionsdesign - Projekt 12* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO36 Projektmetodik 4* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNGD31 Omvärldsorientering 2 2* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD58 Interaktionsdesign - Projekt 12* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO36 Projektmetodik 4* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNGD10 Rörliga medier 6 G2X 3 O
TNGD31 Omvärldsorientering 2 2* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNGD11 Informationsdesign 6 G2X 2 O
TNGD28 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning 12* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNGD40 Omvärldsorientering 3 2* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO24 Projektledning 4* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNGD25 3D Grafik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TRTE13 Visuell teori 6 G1X 4 V

Kursen är inställd 2018.

Period 2
TNGD28 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning 12* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNGD40 Omvärldsorientering 3 2* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC63 Interaktiv form 6 G2X 4 V
TEIO24 Projektledning 4* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNGD18 Digital bildproduktion 6 G2X 2 V
TNGD25 3D Grafik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se