Innovativ programmering, kandidatprogram, 180 hp

Programming, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) Dispens ges för Fysik A, Fysik B, Kemi A, Matematik D för sökande med Matematik C
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c) Dispens ges för Fysik 2, Fysik 1, Kemi 1

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp.

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KIPR

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDP017 Företagsprojekt 10* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDP024 Enterprise Systems 6 G2X 1 O
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDP017 Företagsprojekt 10* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 4 G2X 3 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDP026 Vetenskaplig metod inom programmering 6 G2X 1 O
TDDA69 Data- och programstrukturer 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 V
TDP030 Språkteknologi 6 G2X 2 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TDDA69 Data- och programstrukturer 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se