Kemisk biologi kandidatprogram, 120 hp

Chemical Biology, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science 

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEB

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEB06 Oorganisk kemi 6 G1X 2 O
NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi 6 G1X 3 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 6 G1X 1 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIC52 Molekylärgenetik 6 G2X 2 O
TFKE36 Biokemi 2 6 G2X 1/4 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se