Kemisk biologi kandidatprogram, 180 hp

Chemical Biology, Bachelor's Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEB

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) 
eller 
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Sökanden med Matematik D ges dispens för Matematik E. 

Senare del, Kandidatprogram i Kemisk biologi 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEB06 Oorganisk kemi 6 G1X 2 O
NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi 6 G1X 3 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi 6 G1X 1 V
THEN18 Engelska 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIC52 Molekylärgenetik 6 G2X 2 O
TFKE36 Biokemi 2 6 G2X 1/4 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
THEN18 Engelska 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE37 Biomätteknik 6 G2X 1/2/3 O
TFKE38 Genteknik 3 G2X 1/2/3 O
TFKE60 Projektkurs i kemisk biologi 6* G2X 1/2/3 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB45 Bioinformatik 3 G2X 4 O
Period 2
TFKE60 Projektkurs i kemisk biologi 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
NBIC47 Gener och genuttryck 15 G2X 2/3/4 V
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 6 G2X 2/4 V
NVFA09 Farmakologi 6 G2X 3 V
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se