Kemi - molekylär design, kandidatprogram, 180 hp

Chemistry, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 10 (Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E) Dispens ges för Matematik E för sökande med Matematik D
eller
Områdesbehörighet A10 (Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4) Dispens ges för Matematik 4 för sökande med Matematik 3b/3c

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEM

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEC16 Organisk analytisk kemi 12 G2X 1/3 O
NKEC23 Molekylär design - projektkurs 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej 2017.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V

OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

Period 2
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 6 G2X 2/4 O
NKEC23 Molekylär design - projektkurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej 2017.

NVFA09 Farmakologi 6 G2X 3 V
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKED15 Proteinkemi 12 A1X 1/2 V
TAIU05 Linjär algebra 6 G1X 4 V
TFKE54 Proteinpreparation 3 A1X 3 V
TFKI11 Kemometri 3 G2X 2 V
TFKI23 Forensisk kemi 6 G2X 3 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 V

OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se