Kemi - molekylär design, kandidatprogram, 180 hp

Chemistry, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEM

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 10 (Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E). Dispens ges för Matematik E för sökande med Matematik D.
eller
Områdesbehörighet A10 (Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4). Dispens ges för Matematik 4 för sökande med Matematik 3.

Senare del, Kandidatprogram i Kemi - molekylär design 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science 

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEB06 Oorganisk kemi 6 G1X 2 O
NKEB08 Kemiska experiment 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs 6 G1X 3 O
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NKEB05 Analytisk kemi T 6 G1X 2/4 O
NKEB08 Kemiska experiment 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
NKEB45 Statistiska verktyg för kemisk analys 6 G1X 2/4 O
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKEC16 Organisk analytisk kemi 12 G2X 1/3 O
NKEC23 Molekylär design - projektkurs 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
Period 2
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel 6 G2X 2/4 O
NKEC23 Molekylär design - projektkurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
NVFA09 Farmakologi 6 G2X 3 V
TADI31 Diskret matematik 6 G1X 1/3 V
TEAE09 Miljörätt 6 G1X 4 V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKED15 Proteinkemi 12 A1X 1/2 V
TAIU05 Linjär algebra 6 G1X 4 V
TFKE54 Proteinpreparation 3 A1X 3 V
TFKI11 Kemometri 3 G2X 2 V
TFKI23 Forensisk kemi 6 G2X 3 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU01 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 V
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se