Samhällets logistik, kandidatprogram, 180 hp

Civic Logistics, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) Dispens ges för Engelska B för sökande med Engelska A
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp.

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KLOG

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL07 Simulering av logistiksystem 6 G2X 1 O
TNSL08 Produktion och distribution 6 G2X 4 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNSL09 Vårdlogistik 6 G2X 1 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIE56 Marknadskommunikation 6 G1X 3 V
TNSL18 Beslutsmodeller 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - F

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
TNSL17 Optimering inom logistik 6 G2X 3 V
Period 2
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 2 V
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNSL06 Teknik och logistik 6 G1X 1 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik 2 G2X 4 O
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO61 Industriell organisation, grundkurs 6 G2X 1 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
TNIU23 Envariabelanalys II 6 G1X 2 V
TNSL13 Planering av räddningssystem 6 G2X 3 V
TNSL14 Case i logistik 6 G2X 2 V
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se