Matematik, kandidatprogram, 180 hp

Mathematics, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan79e8-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6KMAT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens ges för Kemi A.
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4). Dispens ges för Kemi 1.

Senare del, Kandidatprogram i Matematik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA81 Matematikprojekt 4* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 1 O
TATA73 Matematisk fördjupning fk 4* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X F
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TANA81 Matematikprojekt 4* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA43 Flervariabelanalys 8 G1X 2 O
TATA73 Matematisk fördjupning fk 4* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA40 Matematiska utblickar 1* G1X F
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA22 Beräkningsmatematik 8 G1X 3 O
TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 O
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs 6 G1X 3 O
TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 O
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6 G2X 3 V
TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 O
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

THEN18 Engelska 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 O
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

THEN18 Engelska 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TATA81 Matematikens utveckling 4 G1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA49 Geometri med tillämpningar 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA77 Fourieranalys 6 G2X 1 O
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V

Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år. 

 

TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA74 Differentialgeometri 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

 

TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TATA49 Geometri med tillämpningar 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6 A1X 1 V

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

 

TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA74 Differentialgeometri 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

 

TDDD72 Logik 6 G1X 2 V
TEIO04 Projektledning 6 G2X 2 V
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. Kursen ges ej 2019.

TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej 2019.

TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Period 2
TGTU83 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. Kursen ges ej 2019.

TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej 2019.

TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se