Matematik, kandidatprogram, 180 hp

Mathematics, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) Dispens ges för Kemi A
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) Dispens ges för Kemi 1

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6kmat

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 O
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6 G2X 2 V
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 G2X 4 V
Period 2
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6 G2X 2 O
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 O
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6 G2X 2 V
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 G2X 4 V
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TATA81 Matematikens utveckling 4 G1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6 G2X 2 V
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TATA54 Talteori 6 G2X 2 V
Period 2
TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA49 Geometri med tillämpningar 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TATA77 Fourieranalys 6 G2X 1 O
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA74 Differentialgeometri 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TATA49 Geometri med tillämpningar 6* G1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker 2* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA74 Differentialgeometri 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD72 Logik 6 G1X 2 V
TEIO04 Projektledning 6 G2X 2 V
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 V
TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
Period 2
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA27 Partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Period 2
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år. 

TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT04 Matematisk kommunikation 4* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSRT12 Reglerteknik 6 G2X 1 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se