Biomedical Engineering, masterprogram, 120 hp

Biomedical Engineering, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Biomedical Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Biomedical Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (120 credits) with a major in Biomedical Engineering

Särskild information

 

 

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 O
TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 O
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
Period 2
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 O
TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 O
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TFTB40 Biomedicinska material 6 A1X 1 V
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
Period 2
TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se