Communication Systems, masterprogram, 120 hp

Communication Systems, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Electrical Engineering

Särskild information

 

 

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 O
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 O
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 O
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 O
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 O
TSKS05 Kommunikationssystem CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 O
TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TSKS05 Kommunikationssystem CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V
TSEK02 Radioelektronik 6 A1X 3 V
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 G2X 3 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se