Datavetenskap, masterprogram, 120 hp

Computer Science, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Teknologie masterexamen med huvudområde datavetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/enutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6Mdav

Förkunskapskrav

Sökande till programmet ska ha

  • kandidatexamen inom huvudområde datavetenskap, informationsteknologi, programutvecklingsmetodik, datateknik eller motsvarande
  • alternativt, kandidatexamen inom annat huvudområde (motsvarande) inkluderande åtminstone 60hp datateknik/datavetenskap (programmering, datastrukturer, databaser, programutvecklingsmetodik, datorteknik, nätverk)
  • den sökande ska ha minst 24 hp kurser i matematik eller tillämpning av matematik inklusive diskret matematik, linjär algebra, analys och matematisk statistik
  • dispens ges för kravet på matematisk statistik för sökande som i övrigt uppfyller angivna tillträdeskrav

Examensbenämning på svenska

Teknologie masterexamen med huvudområde datavetenskap

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
TATA54 Talteori 6 G2X 2 V
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
TNM048 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK35 Kompression av ljud och bild 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD29 IT-projektledning 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6 A1X 2 V
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM095 Artificiell intelligens för interaktiv media 6 A1X 2 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V
TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se