Electronics Engineering, masterprogram, 120 hp

Electronics Engineering, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Bachelor's degree in electrical engineering or equivalent
  • 20 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or applications of mathematics relevant for the programme, including courses in calculus, linear algebra, probability, transform methods 
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Electrical Engineering

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 O
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
Period 2
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 O
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
Period 2
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar 6 A1X 2 O
TSEK11 Utvärdering av IC-krets 2 A1X 4 O
TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
TSTE85 Lågeffektselektronik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 O
TSEK11 Utvärdering av IC-krets 2 A1X 4 O
TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar 6 A1X 2 V
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE25 Effektelektronik 6 A1X 3 V
Period 2
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip 6 A1X 1 V
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion 6 A1X 3 V
TSTE85 Lågeffektselektronik 6 A1X 2 V

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se