Fysik och nanovetenskap, masterprogram, 120 hp

Physics and Nanoscience, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområde fysik

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanedf4-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6MFYS

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde fysik. Minst 30 hp matematik (analys i en och flera variabler, linjär algebra, vektoranalys). Grundläggande fysik (mekanik, vågrörelselära, modern fysik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk fysik).

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområde fysik

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA04 Materialoptik 6 A1X 4 V
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYA25 Materiefysik del 2 6 A1X 2 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6 A1X 1 V
Period 2
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X 3 V
TFYA19 Kvantdatorer 6 A1X 4 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA41 Tunnfilmsfysik 6 A1X 2 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA04 Materialoptik 6 A1X 4 V
TFYA25 Materiefysik del 2 6 A1X 2 V
Period 2
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA41 Tunnfilmsfysik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA04 Materialoptik 6 A1X 4 V
TFYA25 Materiefysik del 2 6 A1X 2 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6 A1X 1 V
Period 2
TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6 A1X 3 V
TFYA19 Kvantdatorer 6 A1X 4 V
TFYA71 Kosmologi 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA53 Beräkningsfysik 6 A1X 4 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TFYY47 Halvledarfysik 6 A1X 1 V
Period 2
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYY54 Nanofysik 6 A1X 3 O
TFYA20 Ytfysik 6 A1X 4 V
TFYA27 Elementarpartikelfysik 6 A1X 2 V
TFYA57 Relativistisk kvantmekanik 6 A1X 3 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYY47 Halvledarfysik 6 A1X 1 V
Period 2
TFYA20 Ytfysik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA53 Beräkningsfysik 6 A1X 4 V
Period 2
TFYA57 Relativistisk kvantmekanik 6 A1X 3 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se