Industrial Engineering and Management, masterprogram, 120 hp

Industrial Engineering and Management, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Industrial Engineering and Management

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6MIND

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Industrial Engineering and Management

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Industrial Engineering and Management

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPMM04 Produktionsstrategier 6 A1X 3 V
TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 4 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPMM06 Analysing and Improving Manufacturing Operations 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 O
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 O
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 O
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 4 O
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 O
TPMM04 Produktionsstrategier 6 A1X 3 O
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 4 O
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPMM06 Analysing and Improving Manufacturing Operations 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 2 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 2 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se