Industrial Engineering and Management, masterprogram, 120 hp

Industrial Engineering and Management, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Industrial Engineering and Management

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Bachelor's degree with a major in an engineering subject
  • 30 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme, including courses in linear algebra, calculus and mathematical statistics
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Industrial Engineering and Management

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Industrial Engineering and Management

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPMM04 Produktionsstrategier 6 A1X 3 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 O
TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 O
Period 2
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 O
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 O
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 O
TPMM04 Produktionsstrategier 6 A1X 3 O
TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 O
TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht18.

TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TMKT78 Product Development 6 G2X 1 V
TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
Period 2
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 O
TMQU14 Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder
TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se