Matematik, masterprogram, 120 hp

Mathematics, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde matematik

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan17a1-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6MMAT

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde matematik.

Examensbenämning på svenska

Filosofie masterexamen med huvudområde matematik

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 O
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 1 V
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6 A1X 1 V
Period 2
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 O
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
Period 2
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6 A1X 1 V
Period 2
TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 1 V
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6 A1X 2 V
TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 O
TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6 A1X 3 V
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
Period 2
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V
TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se