Mechanical Engineering, masterprogram, 120 hp

Mechanical Engineering, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Bachelor's degree in mechanical engineering, or equivalent
  • 30 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Mechanical Engineering

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 4 V
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
Period 2
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
Period 2
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 1 V
Period 2
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 4 V
TMHP51 Hydrauliska servosystem 6 A1X 3 V
Period 2
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
Period 2
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 2 V
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
TMPP02 Tävlingsfordonsprojekt 6* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
Period 2
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
Period 2
TMPM09 Projektkurs avancerad - Konstruktionsmaterial 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
Period 2
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 2 V
Period 2
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMMV12 Gasturbinteknik 6 A1X 4 V
Period 2
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMME50 Flygmekanik 6 A1X 2 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se