Materials Science and Nanotechnology, masterprogram, 120 hp

Materials Science and Nanotechnology, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Applied Physics or Master of Science (120 credits) with a major in Physics

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Applied Physics or Master of Science (120 credits) with a major in Physics

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Applied Physics or Master of Science (two years) with a major in Physics

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA25 Materiefysik del 2 6 A1X 2 O
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA04 Materialoptik 6 A1X 4 V
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6 A1X 1 V
Period 2
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA19 Kvantdatorer 6 A1X 4 V
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA41 Tunnfilmsfysik 6 A1X 2 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 O
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA40 Analytisk mekanik 6 A1X 4 V
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA51 Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA53 Beräkningsfysik 6 A1X 4 V
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TFYY47 Halvledarfysik 6 A1X 1 V
Period 2
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA28 Kvantdynamik 6 A1X 1 V
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA51 Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYY54 Nanofysik 6 A1X 3 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se