Materials Science and Nanotechnology, masterprogram, 120 hp

Materials Science and Nanotechnology, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Applied Physics or Master of Science (120 credits) with a major in Physics

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Bachelor's degree in physics, applied physics, materials science, electronics engineering or equivalent.
  • 20 ECTS credits mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme including courses in calculus, linear algebra, vector calculus, Fourier transforms and differential equations
  • 20 ECTS credits in physics including courses in mechanics, wave physics, modern physics, electromagnetism and thermal and statistical physics
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Applied Physics or Master of Science (120 credits) with a major in Physics

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Applied Physics or Master of Science (two years) with a major in Physics

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA25 Materiefysik del 2 6 A1X 2 O
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA04 Materialoptik 6 A1X 4 V
TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.

TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6 A1X 1 V
TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 4 V
Period 2
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN24 Kommunikation, etik och hållbar utveckling 6* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TFYA19 Kvantdatorer 6 A1X 4 V
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.

TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TFYA41 Tunnfilmsfysik 6 A1X 2 V
TNE093 Solcellsteknik 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFFY54 Kvantmekanik 6 A1X 2 V
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA40 Analytisk mekanik 6 A1X 2 V
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
TFYA91 Kvantstrukturer: fotonik och transport 6 A1X 1 V
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA28 Kvantdynamik 6 A1X 1 V
TFYA39 Halvledarteknik 6 A1X 3 V
TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA90 Beräkningsfysik 6 A1X 4 V
TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYY54 Nanofysik 6 A1X 3 V

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se