Protein Science, masterprogram, 120 hp

Protein Science, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen Kemisk biologi

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6MPRO

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i kemi, kemisk biologi eller motsvarande inkluderande avklarad fortsättningskurs (nivå G2 eller motsvarande) i biokemi.

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig masterexamen Kemisk biologi

Examensbenämning på engelska

Master of Science (120 credits) in Chemical Biology

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NKED15 Proteinkemi 12 A1X 1/2 O
TFKE54 Proteinpreparation 3 A1X 3 V
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 O
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 6 A1X 2 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi 9 G2X 1/4 V
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TVCB11 Cellbiologisk metodik 6 G2X 1/4 V
Period 2
NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 O
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU76 Vetenskapsteori 6 G1X 4 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFKE57 Proteomik 6 A1X 3 O
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 O
Period 2
TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser 6 A1X 1 O
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se