Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram, 120 hp

Intelligent Transport Systems and Logistics, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Transportation Systems Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Bachelor's degree with a major in an engineering subject, or equivalent
  • 22 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme, including courses in linear algebra, calculus and mathematical statistics
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Transportation Systems Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Transportation Systems Engineering

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK095 Planering och simulering av trafik 6 A1X 2 O
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 O
TNK110 Mobil kommunikation och nätverk 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK087 Datakommunikation och Internet 6 A1X 4 V
Period 2
TNK110 Mobil kommunikation och nätverk 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem 6 A1X 1 V
TNK096 Trafikprognoser 6 A1X 2 V
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO91 Projektledning 6* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TNK106 Positioneringssystem 6 A1X 2 O
TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning 6 A1X 1 V
TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V
Period 2
TEIO91 Projektledning 6* G2X - O
*Kursen läses över flera perioder
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V
TNK114 Logistik i försörjningskedjor 6 A1X 2 V
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht18.

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se