Civilekonomprogrammet, 240 hp

Business and Economics Programme, 240 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B matematik C och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).

Examensbenämning på svenska

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science with a major in Business Administration/Economics, 180 credits; or Master of Science in Business and Economics, 240 credits.

Termin 1-4 (HT 2014-VT 2016)

Information om kurser och studiegång inom program för studenter antagna före HT 2016, kontakta administratör vid aktuellt utbildningsprogram.

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722A43 Revision i teori och praktik 7.5 A1X v201734-201738 V
722A04 Strategy - Classic and Contemporary Views 15 A1X v201734-201743 V
722A11 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1X v201734-201743 V
722A14 Ekonomisk styrning 15 A1X v201734-201743 V
722A44 Redovisningsval i teori och praktik 7.5 A1X v201739-201743 V
722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 15 A1X v201744-201803 V
722A33 Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 A1X v201744-201803 V
722A41 Innovation and Project Management 15 A1X v201744-201803 V
722A50 Advanced Consumer Marketing 15 A1X v201744-201803 V
722A51 Entreprenörskap och organisatorisk förändring 15 A1X v201744-201803 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722A11 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1X v201734-201743 V
730A05 Mikroekonomisk teori 7.5 A1X v201734-201743 V
730A06 Mikroekonomisk analys 7.5 A1X v201734-201743 V
730A17 Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå 7.5 A1X v201734-201743 V
730A23 Spelteori 7.5 A1X v201734-201743 V
730A21 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7.5 A1X v201744-201803 V
730A22 Institutionell teori och analys 7.5 A1X v201744-201803 V
730A34 Ekonometri: Tidsseriedata 7.5 A1X v201744-201803 V
730A36 Makroekonomisk teori 7.5 A1X v201744-201803 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se