Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology, 270 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Bi B, Ke A, Ma C

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensbenämning på engelska

​Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92E1V7 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp) 2.5 G1X V
92EN17 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X V
92TK37 Teknik (31-40,5hp) 10.5 G1X
92TK47 Teknik (46-60 hp) 15 G1X
92TKV9 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp) 4.5 G1X V
92KE37 Kemi (31-45 hp) 15 G1X v201703-201710 V
92SV17 Svenska (1-30 hp) 30 G1X v201704-201723 V
92KE47 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X v201712-201721
92KEV9 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201712-201721 V

Termin 6 (VT 2018)

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9ATK37 Teknik (31-45 hp) 15 A1X v201904-201913
9AGE37 Geografi (31-45 hp) 15 A1X v201904-201923 V
9AKE37 Kemi (31-45 hp) 15 A1X v201904-201923
9ARE37 Religionskunskap (31-45 hp) 15 A1X v201904-201923 V
9AVFU8 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 A1X v201904-201923 V
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9ATKV8 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201911 V
9AGEV8 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AGEV9 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 O
9AREV8 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AREV9 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AKEV8 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201912-201918 V
9ASAV8 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201913-201918 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201919-201923 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AXTK1 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AUK77 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 9 A1X v201934-201939 V
9AVFU9 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201934-202003 O
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202003 V
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202003 V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v201936-202003 V
9AVFU6 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201940-201943 O
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201944-201948 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXTK7 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AXTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201949-202004 V
*Kursen läses över flera terminer
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se