Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics, 270 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Ma D

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 3 (HT 2016)

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92BI27 Biologi (16-30 hp) 15 G1X V
92FY17 Fysik (1-15 hp) 15 G1X V
92FY27 Fysik (16-30 hp) 15 G1X V
92GEV9 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7,5hp 7.5 G1X V
92REV9 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7,5hp 7.5 G1X V
92TK37 Teknik (31-40,5hp) 10.5 G1X V
92TK47 Teknik (46-60 hp) 15 G1X V
92TKV9 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp) 4.5 G1X V
92TYV9 Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G1X V
92BI17 Biologi (1-15 hp) 15 G1X v201703-201710 V
92KE37 Kemi (31-45 hp) 15 G1X v201703-201710 V
92RE37 Religionskunskap (31-37,5hp) 7.5 G1X v201704-201708 V
92GE37 Geografi (31-52,5 hp) 22.5 G1X v201704-201713 V
92TM17 Trä- och metallslöjd (1-15 hp) 15 G1X v201704-201713 V
92TX17 Textilslöjd (1-15 hp) 15 G1X v201704-201713 V
92EN17 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X v201704-201723 V
92FR37 Franska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
92SH01 Samhällskunskap 1 9 G2X v201704-201723 V
92SP37 Spanska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
92TY37 Tyska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
9GSH01 Samhällskunskap: Politisk teori 6 G1X v201705-201708 O
9GSH02 Samhällskunskap: Sociologi 1 7.5 G1X v201709-201713 V
92KE47 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X v201712-201721 V
92KEV9 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201712-201721 V
92E1V7 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp) 2.5 G1X v201714-201716 V
9GSH03 Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 7.5 G1X v201714-201718 V
92RE47 Religionskunskap (46-60 hp) 15 G1X v201714-201723 V
92TM27 Trä- och metallslöjd (16-30 hp) 15 G1X v201714-201723 V
92TX27 Textilslöjd (16-30 hp) 15 G1X v201714-201723 V
92FRV9 Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5hp 5 G1X v201716-201723 V
92SPV9 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning 5 G1X v201816-201823 V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93FY37 Fysik (31-37,5 hp) 7.5 G2X V
93FY47 Fysik (46-60 hp) 15 G2X V
93FYV9 Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7,5hp 7.5 G2X V
974G04 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 G1X V
9GMA09 Matematik: Geometri (1-5 hp) 5 G1X v201734-201737 V
93SH02 Samhällskunskap 2 7.5 G2X v201734-201738 O
93TM37 Trä- och metallslöjd (38.5-45 hp) 7.5 G1X v201734-201743 V
93TMV9 Trä- och metallslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5hp) 7.5 G1X v201734-201743 V
93TX37 Textilslöjd (38.5-45 hp) 7.5 G1X v201734-201743 V
93TXV9 Textilslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp) 7.5 G1X v201734-201743 V
93BI38 Biologi (31-37,5 hp) 7.5 G2X v201735-201738 V
93EN37 Engelska (31-55 hp) 25 G1X v201735-201803 O
93ENV8 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (56-58 hp), 3hp 3 G2X v201739-201740 O
93ENV9 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (59-60 hp), 2hp 2 G2X v201739-201740 O
93BIV9 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) , 7,5hp 7.5 G2X v201739-201743 V
974G06 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande 8.5 G1X v201739-201743 V
9GSH04 Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet 7.5 G1X v201739-201743 O
974GV6 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning 1.5 G1X v201741-201741 V
974G03 Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning 7.5 G1X v201744-201748 V
93BI47 Biologi (46-60 hp) 15 G2X v201744-201751 V
93TM47 Trä- och metallslöjd (46-60 hp) 15 G1X v201744-201803 V
93TX47 Textilslöjd (46-60 hp) 15 G1X v201744-201803 V
9GSH05 Samhällskunskap: Internationell politik 7.5 G1X v201744-201803 O
93SHV9 Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X v201745-201749 O

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XBI7 Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) 15 G2E
93XFY1 Examensarbete inom fysik (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93XGE7 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93XTK7 Examensarbete inom teknik (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93XTY7 Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93UK57 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201804-201808
93XTK1 Examensarbete inom teknik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201804-201813 V
93UK67 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201809-201813 O
93XKE7 Examensarbete inom kemi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201812-201822 V
93XBI1 Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XEN1 Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XFR1 Examensarbete inom franska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XFR7 Examensarbete inom franska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XGE1 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XHI1 Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XMA1 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XMA7 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XRE7 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XSH7 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XSP1 Examensarbete inom spanska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XSP7 Examensarbete inom spanska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningskonsumtion)d 15 G2E v201814-201823 V
93XTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XTY1 Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion) 15 G2X v201814-201823 V
93XKE1 Examensarbete inom kemi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201836-201842 V
93XFY7 Examensarbete inom fysik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201845-201903 V

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93FR17 Franska (1-30 hp) 30 G2X
93GE07 Geografi (1-30 hp) 30 G2X
93SA27 Svenska som andraspråk (16-30 hp) 15 G2X
93SP17 Spanska (1-30 hp) 30 G2X
93TK17 Teknik (1-15 hp) 15 G2X V
93TK27 Teknik (16-30 hp) 15 G2X V
93TY17 Tyska (1-30 hp) 30 G2X V
93RE19 Religionskunskap (1-15 hp) 15 G2X v201834-201843 V
93SA17 Svenska som andraspråk (1-15 hp) 15 G2X v201834-201843
93KE17 Kemi (1-15 hp) 15 G1X v201836-201842
93RE29 Religionskunskap (16-30 hp) 15 G2X v201844-201903
93KE27 Kemi (16-30 hp) 15 G1X v201845-201851 V
93XMA7 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201845-201903 V

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9ARE39 Religionskunskap (31-45 hp) 15 A1X v201904-201908 O
9ASA37 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 A1X v201904-201913 V
9ATK37 Teknik (31-45 hp) 15 A1X v201904-201913 V
9AGE37 Geografi (31-45 hp) 15 A1X v201904-201923 V
9AKE37 Kemi (31-45 hp) 15 A1X v201904-201923
9AVFU8 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 A1X v201904-201923 V
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXFR1 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXFY1 Examensarbete inom fysik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 V
9AXTY1 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9ATKV8 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201911 V
9AGEV8 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AGEV9 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AREV8 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AREV9 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201909-201913 V
9AKEV8 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201912-201918 V
9ASAV8 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 A1X v201913-201918 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201919-201923 V
9AXSP1 Examensarbete inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AXSP1 Examensarbete inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AUK77 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 9 A1X v201934-201939 V
9AXTY1 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202001 V
9AVFU9 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201934-202003 O
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202003 V
9AXFR1 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202003 V
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201934-202003 V
9AXFY1 Examensarbete inom fysik (forskningsproduktion) 15 A1X v201936-202003 V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v201936-202003 V
9AVFU6 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201940-201943 O
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201944-202003 V
9AXTK7 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AXTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E v201944-202003 V
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201949-202004 V
*Kursen läses över flera terminer
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se