Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics, 270 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Ma D

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 4 (VT 2016)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92BI17 Biologi (1-15 hp) 15 G1X
92BI27 Biologi (16-30 hp) 15 G1X
92E1V7 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp) 2.5 G1X V
92EN17 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X
92FY17 Fysik (1-15 hp) 15 G1X
92FY27 Fysik (16-30 hp) 15 G1X
92SH01 Samhällskunskap 1 9 G2X
92TM17 Trä- och metallslöjd (1-15 hp) 15 G1X
92TM27 Trä- och metallslöjd (16-30 hp) 15 G1X
92TX17 Textilslöjd (1-15 hp) 15 G1X
92TX27 Textilslöjd (16-30 hp) 15 G1X
9GSH01 Samhällskunskap: Politisk teori 6 G1X V
9GSH02 Samhällskunskap: Sociologi 1 7.5 G1X V
9GSH03 Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 7.5 G1X V

Termin 5 (HT 2016)

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XBI7 Examensarbete 1, Biologi 15 G2E
93XFY7 Examensarbete 1, Fysik 15 G2E
93XGE7 Examensarbete 1, Geografi 15 G2E
93XTM7 Examensarbete 1, Trä- och metallslöjd 15 G2E V
93XTX7 Examensarbete 1, Textilslöjd 15 G2E V
93UK57 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201704-201708
93UK67 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201709-201713 O
93XFR7 Examensarbete 1, Franska 15 G2E v201714-201723 V
93XMA7 Examensarbete 1, Matematik 15 G2E v201714-201723 V
93XSH7 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201714-201723 V
93XEN7 Examensarbete 1, Engelska 15 G2E v201734-201802

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93KE17 Kemi (1-15 hp) 15 G1X
93TY17 Tyska (1-30 hp) 30 G2X V
93SA17 Svenska som andraspråk (1-15 hp) 15 G2X v201633-201703
93SA27 Svenska som andraspråk (16-30 hp) 15 G2X v201633-201703
93RE17 Religionskunskap (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743 V
93TK17 Teknik (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743 V
93FR17 Franska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93GE07 Geografi (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93SP17 Spanska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93KE27 Kemi (16-30 hp) 15 G1X v201744-201751 V
93RE27 Religionskunskap (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803
93TK27 Teknik (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AGEV7 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9AKE37 Kemi (31-45 hp) 15 A1X
9AKEV7 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ASA37 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 A1X V
9ATKV7 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ATY37 Tyska (31-45 hp) 15 A1X
9ATYV7 Tyska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9AGE37 Geografi (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813 V
9ATK37 Teknik (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813 V
9AFR37 Franska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814 V
9ASP37 Spanska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814
9ARE37 Religionskunskap (31-45 hp) 15 A1X v201804-201823 O
9AFRV7 Franska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823
9ASPV7 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823 V
9AUK77 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 9 A1X v201814-201823
9ASAV7 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201815-201819 V
9AREV7 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201816-201820 O

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AUK87 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXFR1 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXFR7 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1E
9AXFY1 Examensarbete inom fysik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXFY7 Examensarbete inom fysik (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXGE7 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXHI1 Examensarbete inom historia (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXKE7 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1X
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXSP1 Examensarbete inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXTK1 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXTM7 Examensarbete inom trä- och metallslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXTY1 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AVFU7 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 7.5 A1X v201839-201843 O
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201844-201848 V
93XGE1 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XTY1 Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion) 15 G2X v201844-201903 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201844-201903 V
9AXMA7 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1E v201844-201903 V
9AXSH7 Examensarbete 2 inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1E v201844-201903
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se