Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish, 270 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 2 (VT 2015)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
91SV17 Svenska (1-30 hp) 30 G1X

Termin 3 (HT 2015)

Termin 4 (VT 2016)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92BI17 Biologi (1-15 hp) 15 G1X
92BI27 Biologi (16-30 hp) 15 G1X V
92E1V7 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (28-30 hp) 2.5 G1X
92EN17 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X V
92FR37 Franska (31-55 hp) 25 G1X
92FRV7 Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G1X
92GE37 Geografi (31-52,5 hp) 22.5 G1X
92GEV7 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp) 7.5 G1X
92KE37 Kemi (31-45 hp) 15 G1X
92KE47 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X
92KEV7 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X
92RE37 Religionskunskap (31-37,5hp) 7.5 G1X
92RE47 Religionskunskap (46-60 hp) 15 G1X
92REV7 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp) 7.5 G1X
92SA37 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 G1X V
92SA47 Svenska som andraspråk (53-60 hp) 7.5 G1X V
92SAV7 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X
92SH01 Samhällskunskap 1 9 G2X
92SP37 Spanska (31-55 hp) 25 G2X
92SPV7 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G2X
92TK37 Teknik (31-40,5hp) 10.5 G2X
92TK47 Teknik (46-60 hp) 15 G2X V
92TKV7 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp) 4.5 G2X
92TM17 Trä- och metallslöjd (1-15 hp) 15 G1X
92TM27 Trä- och metallslöjd (16-30 hp) 15 G1X V
92TX17 Textilslöjd (1-15 hp) 15 G1X V
92TX27 Textilslöjd (16-30 hp) 15 G1X V
92TY37 Tyska (31-55 hp) 25 G2X V
92TYV7 Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G2X
9GSH01 Samhällskunskap: Politisk teori 6 G1X
9GSH02 Samhällskunskap: Sociologi 1 7.5 G1X
9GSH03 Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 7.5 G1X

Termin 5 (HT 2016)

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93UK57 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201704-201708 V
9GSH06 Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 7.5 G2X v201704-201708 O
93SV57 Svenska (61-75 hp) 15 G2X v201704-201713 V
93UK67 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201709-201713 V
9GSH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 G2X v201709-201713 V
93SV67 Svenska (76-90 hp) 15 G2X v201714-201723 V
93XSV7 Examensarbete 1, Svenska 15 G2E v201714-201723 O
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201715-201718 O

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93KE17 Kemi (1-15 hp) 15 G1X
93TY17 Tyska (1-30 hp) 30 G2X
93UK67 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X V
93XSH7 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E V
93XSV7 Examensarbete 1, Svenska 15 G2E V
93SA17 Svenska som andraspråk (1-15 hp) 15 G2X v201633-201703 O
93SA27 Svenska som andraspråk (16-30 hp) 15 G2X v201633-201703 O
93UK57 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201734-201738 V
93RE17 Religionskunskap (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743
93TK17 Teknik (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743
93FR17 Franska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803 V
93GE07 Geografi (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93SP17 Spanska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93KE27 Kemi (16-30 hp) 15 G1X v201744-201751
93RE27 Religionskunskap (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803
93TK27 Teknik (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803
93XSH7 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201744-201803 O

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AGEV7 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9AKE37 Kemi (31-45 hp) 15 A1X V
9AKEV7 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ASA37 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 A1X V
9ASVV7 Svenska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X O
9ATKV7 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ATY37 Tyska (31-45 hp) 15 A1X V
9ATYV7 Tyska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9AGE37 Geografi (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813
9ASV57 Svenska (61-75 hp) 15 A1X v201804-201813 V
9ATK37 Teknik (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813 V
9AFR37 Franska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814
9ASP37 Spanska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814
9ARE37 Religionskunskap (31-45 hp) 15 A1X v201804-201823
9ASH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 A1X v201809-201813 V
9ASVV9 Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (76-82 hp) 6 A1X v201814-201817 V
9AFRV7 Franska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823 V
9ASPV7 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823
9AUK77 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 9 A1X v201814-201823
9ASAV7 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201815-201819 V
9AREV7 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201816-201820
9ASHV7 Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201816-201820 V
9ASHV9 Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (76-82 hp) 6 A1X v201816-201820 V
9ASH06 Samhällskunskap:Nationalekonomi 2 7.5 A1X v201819-201823 O

Termin 9 (HT 2018)

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se