Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd, 270 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft, 270 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 3 (HT 2015)

Termin 4 (VT 2016)

Termin 5 (HT 2016)

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XBI7 Examensarbete 1, Biologi 15 G2E
93XGE7 Examensarbete 1, Geografi 15 G2E V
93XKE7 Examensarbete 1, Kemi 15 G2E
93XTX7 Examensarbete 1, Textilslöjd 15 G2E
93XTY7 Examensarbete 1, Tyska 15 G2E
93UK57 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201704-201708
93XTK7 Examensarbete 1, Teknik 15 G2E v201704-201713 V
93UK67 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201709-201713
93XFR7 Examensarbete 1, Franska 15 G2E v201714-201723
93XRE7 Examensarbete 1, Religionskunskap 15 G2E v201714-201723
93XSH7 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201714-201723
93XSP7 Examensarbete 1, Spanska 15 G2E v201714-201723
93XSV7 Examensarbete 1, Svenska 15 G2E v201714-201723
93XEN7 Examensarbete 1, Engelska 15 G2E v201734-201802 V

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93KE17 Kemi (1-15 hp) 15 G1X
93TY17 Tyska (1-30 hp) 30 G2X
93SA17 Svenska som andraspråk (1-15 hp) 15 G2X v201633-201703 V
93SA27 Svenska som andraspråk (16-30 hp) 15 G2X v201633-201703
93RE17 Religionskunskap (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743
93TK17 Teknik (1-15 hp) 15 G2X v201734-201743
93FR17 Franska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93GE07 Geografi (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803
93SP17 Spanska (1-30 hp) 30 G2X v201734-201803 V
93KE27 Kemi (16-30 hp) 15 G1X v201744-201751
93RE27 Religionskunskap (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803
93TK27 Teknik (16-30 hp) 15 G2X v201744-201803

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AGEV7 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X V
9AKE37 Kemi (31-45 hp) 15 A1X
9AKEV7 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ASA37 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 A1X
9ATKV7 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X
9ATY37 Tyska (31-45 hp) 15 A1X
9ATYV7 Tyska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X V
9AGE37 Geografi (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813 V
9ATK37 Teknik (31-45 hp) 15 A1X v201804-201813
9AFR37 Franska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814
9ASP37 Spanska (31-45 hp) 15 A1X v201804-201814
9ARE37 Religionskunskap (31-45 hp) 15 A1X v201804-201823
9AFRV7 Franska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823
9ASPV7 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201814-201823
9AUK77 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 9 A1X v201814-201823 O
9ASAV7 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201815-201819
9AREV7 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning 6 A1X v201816-201820

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AUK87 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXFR1 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXFR7 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXGE7 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1E
9AXHI1 Examensarbete inom historia (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXKE7 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1X
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXRE7 Examensarbete 2 inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1E
9AXSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXSP1 Examensarbete inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXSP7 Examensarbete 2 inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXTK1 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXTK7 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1E
9AXTX7 Examensarbete inom textilslöjd (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AXTY1 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1X V
9AXTY7 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1E V
9AVFU7 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 7.5 A1X v201839-201843
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201844-201848 V
93XGE1 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XTY1 Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion) 15 G2X v201844-201903 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201844-201903 V
9AXSH7 Examensarbete 2 inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1E v201844-201903
9AXSV7 Examensarbete 2 inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201844-201903
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se