Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi, 300 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Bi B, Ke A, Ma C

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education

Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 4 (VT 2016)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92E1V1 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (27,5-30 hp) 2.5 G1X V
92EN11 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X
92KE31 Kemi (31-45 hp) 15 G1X V
92KE41 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X
92KEV1 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X
92NK31 Naturkunskap (31-41,5 hp) 11.5 G1X V
92NK41 Naturkunskap (50-60 hp) 11 G1X V
92NKV1 Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41,5-49 hp) 7.5 G1X V
92SV11 Svenska (1-30 hp) 30 G1X V
92TK31 Teknik (31-40,5 hp) 10.5 G2X
92TK41 Teknik (46-60 hp) 15 G2X V
92TKV1 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp) 4.5 G1X

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X V
93BI52 Biologi (61-67,5 hp) 7.5 G2X v201703-201706
93MA51 Matematik (61-68,5 hp) 7.5 G2X v201703-201711 V
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201704-201723
93MAV1 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) 7.5 G2X v201705-201710 V
93BIV2 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) 7.5 G2X v201707-201712
93BI61 Biologi (76-90 hp) 15 G2X v201712-201721
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83 hp), 8hp 8 G2X v201712-201722 V

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X V
93XBI1 Examensarbete 1, Biologi 15 G2E V
93XEN1 Examensarbete 1, Engelska 15 G2E
93XMA1 Examensarbete 1, Matematik 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201734-201738 V
93NK51 Naturkunskap (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743
93TK51 Teknik (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743
93KE51 Kemi (61-75 hp) 15 G2X v201735-201741 V
93KE61 Kemi (76-90 hp) 15 G2X v201744-201751 V
93NK61 Naturkunskap (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803 V
93TK61 Teknik (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201804-201808 V
93XTK1 Examensarbete inom teknik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201804-201813 V
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823 V
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823 V
93BIV3 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) 7.5 G2X v201807-201812 O
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201809-201813 V
93BI61 Biologi (76-90 hp) 15 G2X v201812-201822 O
93XBI1 Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XEN1 Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XMA1 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XNK1 Examensarbete inom naturkunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XKE1 Examensarbete inom kemi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201836-201842 O

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9ATK71 Teknik (91-97,5 hp) 7.5 A1X
9ANK71 Naturkunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 V
9ASV71 Svenska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9AEN71 Engelska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201903
9ABI81 Biologi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201839 V
9AKE71 Kemi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201842
9AMA01 Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201842 V
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201844-201848 V
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904
*Kursen läses över flera terminer

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904
*Kursen läses över flera terminer
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v201904-201923 O
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923
9AXNK1 Examensarbete inom naturkunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXTK1 Examensarbete inom teknik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AVFU1 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 A1X v201905-201914 O
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se