Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia, 300 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A + behörighetskurs Hi A

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 4 (VT 2016)

Termin 5 (HT 2016)

Termin 6 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X
9GMA11 Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-90 hp), 7hp 7 G2X V
93MA51 Matematik (61-68,5 hp) 7.5 G2X v201703-201711 V
9GSH06 Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 7.5 G2X v201704-201708
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201704-201713
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201704-201713
93HI52 Historia (61-75 hp) 15 G2X v201704-201713 V
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201704-201723
93MAV1 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) 7.5 G2X v201705-201710 V
9GSH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 G2X v201709-201713 V
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83 hp), 8hp 8 G2X v201712-201722 V
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201714-201723
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201714-201723
93HI61 Historia (76-90 hp) 15 G2X v201714-201723 V
93SH03 Samhällskunskap 3 9 G2X v201714-201723
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201715-201718

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X V
93XEN1 Examensarbete 1, Engelska 15 G2E
93XMA1 Examensarbete 1, Matematik 15 G2E V
93XFS1 Examensarbete 1, Filosofi 15 G2E v201714-201723 V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201734-201738 V
93RE51 Religionskunskap (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743
93GE51 Geografi (61-75 hp) 15 G2X v201734-201744 V
93GE61 Geografi (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803
93RE61 Religionskunskap (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803
93XHI1 Examensarbete 1, Historia 15 G2E v201744-201803 V
93XSH1 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201744-201803 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201804-201808 V
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813
93HI52 Historia (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813 V
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201809-201813
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823
93HI61 Historia (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823 V
93XEN1 Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XFS1 Examensarbete inom filosofi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XGE1 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XHI1 Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XMA1 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
93XRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 O
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201815-201818

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9ARE71 Religionskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X
9AHI71 Historia (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201838 O
9AGE71 Geografi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 O
9ASH71 Samhällskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 V
9ASV71 Svenska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 V
9AEN71 Engelska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201903 V
9AMA01 Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201842 V
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201844-201848 V
9AFS71 Filosofi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201844-201903 V
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904
*Kursen läses över flera terminer

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904
*Kursen läses över flera terminer
9AXEN1 Examensarbete inom engelska (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXFS1 Examensarbete inom filosofi (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201904-201923 V
9AVFU1 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 A1X v201905-201914
9AXHI1 Examensarbete inom historia (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v201914-201923 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se