Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap, 330 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies, 330 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c, samhällskunskap 2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh B, Ma B

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 4 (VT 2016)

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X V
93XSV1 Examensarbete 1, Svenska 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201734-201738 V
93RE51 Religionskunskap (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743 V
93GE51 Geografi (61-75 hp) 15 G2X v201734-201744 V
93GE61 Geografi (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803 V
93RE61 Religionskunskap (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803 V
93XSH1 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201744-201803 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201804-201808
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813
93SH03 Samhällskunskap 3 9 G2X v201804-201814
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823 V
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201809-201813
9GSH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 G2X v201809-201813
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201815-201818
9GSH06 Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 7.5 G2X v201819-201823 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9ARE71 Religionskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X
9AGE71 Geografi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 V
9ASH71 Samhällskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9ASV71 Svenska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9AEN71 Engelska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201903
9AMA01 Matematik: Beräkningsmatematik (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201842 V
9AUK81 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskapsteori och metod 7.5 A1X v201844-201848 O
9AFS71 Filosofi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201844-201903
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904
*Kursen läses över flera terminer

Termin 11 (HT 2019)

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se