Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska, 330 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish, 330 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 2 (VT 2015)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
91SV11 Svenska (1-30 hp) 30 G1X

Termin 3 (HT 2015)

Termin 4 (VT 2016)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92BI21 Biologi (16-30 hp) 15 G1X
92E1V1 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (27,5-30 hp) 2.5 G1X
92EN11 Engelska (1-27,5 hp) 27.5 G1X V
92FR31 Franska (31-55 hp) 25 G1X
92FRV1 Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G1X
92FS31 Filosofi (31-37,5 hp) 7.5 G1X
92FS41 Filosofi (46-60 hp) 15 G1X
92FSV1 Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp) 7.5 G1X
92GE31 Geografi (31-52,5hp) 22.5 G1X
92GEV1 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp) 7.5 G1X
92KE31 Kemi (31-45 hp) 15 G1X
92KE41 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X
92KEV1 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X
92NK31 Naturkunskap (31-41,5 hp) 11.5 G1X
92NK41 Naturkunskap (50-60 hp) 11 G1X
92RE31 Religionskunskap (31-37,5 hp) 7.5 G1X
92RE41 Religionskunskap (46-60 hp) 15 G1X
92SA31 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 G1X V
92SA41 Svenska som andraspråk (53-60 hp) 7.5 G1X
92SAV1 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X
92SH01 Samhällskunskap 1 9 G2X
92SP31 Spanska (31-55 hp) 25 G2X
92SPV1 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G2X V
92TK31 Teknik (31-40,5 hp) 10.5 G2X
92TK41 Teknik (46-60 hp) 15 G2X
92TKV1 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp) 4.5 G1X
92TY31 Tyska (31-55 hp) 25 G1X
92TYV1 Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) 5 G1X
9GSH01 Samhällskunskap: Politisk teori 6 G1X
9GSH02 Samhällskunskap: Sociologi 1 7.5 G1X
9GSH03 Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 7.5 G1X V
92BI11 Biologi (1-15 hp) 15 G1X v201703-201710 V

Termin 5 (HT 2016)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93BI32 Biologi (31-37,5 hp) 7.5 G2X V
93BI41 Biologi (46-60 hp) 15 G1X
93EN31 Engelska (31-55 hp) 25 G1X
93SH02 Samhällskunskap 2 7.5 G2X
93SHV9 Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X V
93SV31 Svenska (31-52,5 hp) 22.5 G1X
93SVV3 Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) 7.5 G2X V
9GSH04 Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet 7.5 G1X V
9GSH05 Samhällskunskap: Internationell politik 7.5 G1X
93BI31 Biologi (38-45 hp) 7.5 G1X v201738-201741

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93SA51 Svenska som andraspråk (61-75 hp) 15 G2X V
93SA61 Svenska som andraspråk (76-90 hp), 15hp 15 G1X V
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X V
93XSV1 Examensarbete 1, Svenska 15 G2E V
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201734-201738 V
93NK51 Naturkunskap (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743 V
93RE51 Religionskunskap (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743 V
93TK51 Teknik (61-75 hp) 15 G2X v201734-201743
93GE51 Geografi (61-75 hp) 15 G2X v201734-201744
93FR51 Franska (61-90 hp) 30 G2X v201734-201803 V
93SP51 Spanska (61-90 hp) 30 G2X v201734-201803 V
93KE51 Kemi (61-75 hp) 15 G2X v201735-201741
93KE61 Kemi (76-90 hp) 15 G2X v201744-201751 V
93GE61 Geografi (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803
93NK61 Naturkunskap (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803
93RE61 Religionskunskap (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803 V
93TK61 Teknik (76-90 hp) 15 G2X v201744-201803
93XSH1 Examensarbete 1, Samhällskunskap 15 G2E v201744-201803 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93TY51 Tyska (61-90 hp) 30 G2X
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E V
93BI52 Biologi (61-67,5 hp) 7.5 G2X v201803-201808 O
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201804-201808
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813 V
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813 V
93SH03 Samhällskunskap 3 9 G2X v201804-201814
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823 V
93BIV3 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) 7.5 G2X v201807-201812 O
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201809-201813 V
9GSH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 G2X v201809-201813
93BI61 Biologi (76-90 hp) 15 G2X v201812-201822 O
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823 V
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823 V
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201814-201823 V
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201815-201818 V
9GSH06 Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 7.5 G2X v201819-201823 V

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AFR71 Franska (91-97,5 hp) 7.5 A1X V
9ARE71 Religionskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X
9ATK71 Teknik (91-97,5 hp) 7.5 A1X
9AGE71 Geografi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9ANK71 Naturkunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 O
9ASA71 Svenska som andraspråk (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843 V
9ASH71 Samhällskunskap (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9ASV71 Svenska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201843
9AEN71 Engelska (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201834-201903
9ABI81 Biologi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201839
9AKE71 Kemi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201836-201842
9AFS71 Filosofi (91-97,5 hp) 7.5 A1X v201844-201903
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201849-201904 V
*Kursen läses över flera terminer

Termin 11 (HT 2019)

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se