Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Helfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå​ 

samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

eller

Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

Examensbenämning på svenska

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201804-201813 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201804-201813 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201804-201813 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201804-201813 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v201804-201823 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201804-201823 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201804-201823 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201804-201823 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v201814-201823 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201814-201823 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201814-201823 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201814-201823 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201814-201823 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201834-201843 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201834-201843 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201834-201843 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v201834-201903 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201834-201903 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201834-201903 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201834-201903 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v201834-201943 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201844-201903 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201844-201903 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201844-201903 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201844-201903 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201844-201903 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201844-201903 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201844-201903 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201844-201903 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201844-201903 V

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201904-201913 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201904-201913 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201904-201913 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v201904-201923 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201904-201923 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201904-201923 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201904-201923 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v201914-201923 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201914-201923 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201914-201923 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201914-201923 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201914-201923 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se