Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Förkunskapskrav

Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå 

eller 

minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne

samt

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

eller

Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS.

De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

Examensbenämning på svenska

Lärarlegitimation alternativt svensk lärarexamen.

Termin 1 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202034-202043 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202034-202043 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202034-202043 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202034-202043 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v202034-202103 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202034-202103 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202034-202103 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202034-202103 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202034-202103 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202044-202103 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202044-202103 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202044-202103 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202044-202103 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202044-202103 V

Termin 2 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202104-202113 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202104-202113 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202104-202113 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202104-202113 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202104-202113 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202104-202113 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202104-202113 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v202104-202123 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202104-202123 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202104-202123 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202104-202123 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202104-202123 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202114-202123 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202114-202123 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202114-202123 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202114-202123 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202114-202123 V

Termin 3 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202134-202143 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202134-202143 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202134-202143 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202134-202203 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202134-202203 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202134-202203 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202134-202203 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202144-202203 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202144-202203 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202144-202203 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202144-202203 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202144-202203 V

Termin 4 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202204-202213 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202204-202213 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202204-202213 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202204-202213 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202204-202213 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202204-202213 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202204-202213 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202204-202213 V
9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1X v202204-202223
9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1X v202204-202223
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202204-202223 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202204-202223 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202204-202223 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202204-202223 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202214-202223 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202214-202223 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202214-202223 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202214-202223 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se