Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Foreign teacher training, ULV, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå  eller  minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.   
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande t ex språktestet TISUS De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp.

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen

Termin 1 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202134-202143 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202134-202143 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202134-202143 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202134-202203 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202134-202203 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202134-202203 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202134-202203 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202144-202203 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202144-202203 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202144-202203 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202144-202203 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202144-202203 V

Termin 2 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202204-202213 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202204-202213 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202204-202213 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202204-202213 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202204-202213 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202204-202213 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202204-202213 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202204-202213 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202204-202223 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202204-202223 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202204-202223 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202204-202223 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202214-202223 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202214-202223 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202214-202223 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202214-202223 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202214-202223 V

Termin 3 (HT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202234-202243
9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202234-202243
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202234-202243
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202234-202243
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202234-202243
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202234-202243
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202234-202243
9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X v202234-202303
9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X v202234-202303
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202234-202303
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202234-202303 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202234-202303
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202234-202303
9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202244-202303
9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202244-202303
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202244-202303
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202244-202303
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202244-202303
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202244-202303
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202244-202303
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202244-202303
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202244-202303
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202244-202303

Termin 4 (VT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202304-202313 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202304-202313 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202304-202313 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202304-202313 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202304-202313 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202304-202313 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202304-202313 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202304-202313 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202304-202323 V
9ULV01 Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan 15 G1X v202304-202323 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202304-202323 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202304-202323 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202314-202323 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202314-202323 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202314-202323 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202314-202323 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202314-202323 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202314-202323 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202314-202323 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202314-202323 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202314-202323 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se