VAL II - Vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som:

- är verksam som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola)

- och har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

Examensbenämning på svenska

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Termin 1 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202004-202013 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202004-202013 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202004-202013 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202004-202013 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202004-202013 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202004-202013 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202004-202013 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G27 Textilslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202004-202023 V
919G29 Textilslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202004-202023 V
919G31 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202004-202023 V
919G33 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202004-202023 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v202004-202023 V
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v202004-202023 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202004-202023 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v202004-202023 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202004-202023 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202004-202023 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202004-202023 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202004-202023 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202014-202023 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202014-202023 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202014-202023 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202014-202023 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202014-202023 V

Termin 2 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v202034-202043 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v202034-202043 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202034-202043 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202034-202043 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202034-202043 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202034-202043 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v202034-202103 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202034-202103 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202034-202103 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202034-202103 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 v202044-202103 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v202044-202103 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202044-202103 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202044-202103 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202044-202103 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202044-202103 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202044-202103 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202044-202103 V