Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård - information till dig som antagen

Varmt välkommen till masterprogrammet

Utbildningen startar med upprop och information onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 09:30. Lokal meddelas på utbildningens hemsida innan kursstart. Uppropet är obligatoriskt och om du får förhinder att delta måste du i förväg meddela utbildningsadministratör Helen Hagström, tfn 013-286923, annars förlorar du din utbildningsplats. Läs mer om utbildningen på https://liu.se/utbildning/program/makv2.

Den avancerade specialistutbildningen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som du inhämtat och examinerats på i sjuksköterskeutbildningen och specialist-sjuksköterskeutbildningen med inriktning mot kirurgisk vård eller motsvarande.
Repetition av tidigare kunskaper kommer endast ske i ringa omfattning och studienivån är på avancerad masternivå. Programmet läses på halvfart under två år och består av fem kurser och totalt 60 högskolepoäng (hp).

Termin 1

  • Avancerad Kirurgisk vård, 7,5hp
  • Fysiologi, Patofysiologi och Klinisk farmakologi inom Kirurgisk vård, 7,5hp

Termin 2-3

  • Vetenskaplig Metod för Avancerad Specialistsjuksköterska, 7,5hp

Termin 2-4

  • Kliniska färdigheter för Avancerad Specialistsjuksköterska inom Kirurgi, 22,5hp
  • Examensarbete, Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi, 15hp

Halvfartsutbildning innebär en arbetsinsats på 20 timmar i veckan. Hösten 2019 kommer onsdagar och torsdagar (ojämna veckor) att vara schemalagda på Campus US (Universitetssjukhuset) vid Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet. Tiderna under dessa dagar är anpassade så att de flesta inresande skall hinna till första föreläsningen på onsdag morgon. Inresande studenter i föregående program har övernattat i Linköping mellan dagarna, vilket förordas. Jämna veckor är avsatta för egna studier på hemorten. 

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Detta innebär att studenterna arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Kliniska färdighetsövningar genomförs på vårt kliniska träningscenter Clinicum i Linköping. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker under termin 2-4 i utbildningen och förläggs till din hemkliniks resurser och utgår från den kliniska handledare som verksamheten tillhandahåller. 

Preliminärt schema på Campus (tiderna kan komma att ändras)

v. 35  2019-08-28  kl 09.30-17.00  Uppstart kurs I 
  2019-08-29 kl. 08.15-15.00   
v. 37 2019-09-11 kl. 09.30-17.00  
  2019-09-12 kl. 08.15-15.00  
v.39 2019-09-25 kl. 10.15-17.00  
  2019-09-26 kl. 08.15-16.00  
v.41 2019-10-09 kl. 10.15-17.00  
  2019-10-10 kl. 08.15-15.00  
v. 43 2019-10-23 kl. 10.15-17.00  
  2019-10-24  kl. 08.15-14.00  
v. 45 2019-11-06 kl. 10.15-17.00 Uppstart kurs II
  2019-11-07 kl. 08.15-17.00  
v. 47 2019-11-20 kl. 10.15-17.00  
  2019-11-21 kl. 08.15-17.00  
 v. 49 2019-12-04 kl. 10.15-17.00  
  2019-12-05 kl. 08.15-16.00  
 v.51 2019-12-18 kl 10.15-17.00  

2019-12-19 kl. 08.15-17.00  
 v. 02 2020-01-08 kl. 09.15-17.00  obs jämn vecka!
  2020-01-09 kl. 08.15-17.00 egna studer

 

Vi ser fram emot att träffa dig i augusti!

Vänliga Hälsningar 

Ingela Thylén, Kursansvarig
e-post: ingela.thylen@liu.se 

Helen Hagström, utbildningsadministratör 
e-post: helen.hagstrom@liu.se tfn: 013-286923


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!