Logopedprogrammet - information till dig som är antagen

Utbildningsprogram Logopedprogrammet, studenter som pratar

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 22 juli 2022 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: www.antagning.se/sv/nyheter---samlingsplats/Lamna-aterbud/ 
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.

Välkomstbrev från programmet

Uppropsdagen

Utbildningen börjar  måndagen den 29/8 klockan 10.00 med en gemensam samling i Växthuset, Ingång 75/76 Campus Universitetssjukhuset. Därefter följer ett programspecifikt upprop klockan 10.45 i Granitsalen.  Informationen på denna sida kan komma att uppdateras under sommaren efterhand som schemat blir klart och det är därför viktigt att du kontrollerar aktuell hemsida inför uppropet. 

OBS Det är obligatorisk närvaro vid uppropet.

Termin 1

Dina studier startar med en introduktion till universitetsstudier i allmänhet och den pedagogiska filosofi, problembaserat lärande, som genomsyrar alla utbildningar vid medicinsk fakultet, Linköpings universitet i synnerhet. Problembaserat lärande innebär bland annat att utveckla förmågan att arbeta i grupp, förmågan till problemlösning och att själv styra sitt lärande. En översikt av logopedi och angränsande områden ges också.
 
Under resterande del av terminen introduceras grundläggande teoretiska och professionella begrepp som är av betydelse för fortsatta studier inom logopedprogrammet och logopedisk yrkesverksamhet. 

 

Studierna på logopedprogrammet

Genom hela utbildningen, kommer huvuddelen av undervisningen att vara förlagd till lokaler inom Medicinska fakulteten på, Campus US (vid universitetssjukhuset). Viss undervisning kommer också att ske på universitetsområdet i Valla, Campus Valla (Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande samt Institutionen för Kultur och Kommunikation). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, kommer att vara på olika verksamheter i framförallt Östergötland, Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län men kan även vara förlagd inom andra regioner, vilket kan innebära vissa kostnader för resa och boende. Som student skall man följa verksamhetens hygienregler, se exempel på Region Östergötlands hygienregler.

Logopedprogrammet

Inger Lundeborg Hammarström är programansvarig och AnnaCarin Hallin är administratör vid logopedprogrammet och finns vid BKV, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

 

Postadress:

Linköpings universitet

Logopedprogrammet

Hus 511 Plan 12

581 83 Linköping.

 

 

Besöksadress:

Hus 511, Ing. 76, plan 12,

Universitetssjukhuset.

 

För frågor och mer information kan du höra av dig till Inger Lundeborg Hammarström, e-post:  inger.lundeborghammarstrom@liu.se eller AnnaCarin Hallin, e-post: logoped.administration@liu.se

Avslutningsvis

Vi på logopedprogrammet hälsar dig välkommen hit till Linköping och hoppas att du ska trivas med dina studier! Läs gärna mer om logopedprogrammet på vår hemsida https://liu.se/utbildning/program/malo4

Om universitetsstudier

Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på LISAM och besöker Om universitetsstudier. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära. Du kan besöka sidan så snart du aktiverat ditt LiU-ID.

Utbildnings- och programplan

Inför terminsstart

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.


Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

Antagen vid LiU