Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet

Välkommen till tre spännande år på Sjuksköterskeprogrammet. Här kommer viktig information inför terminsstarten.

Svar på antagningenVisa/dölj innehåll

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 17 december 2021 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se: Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Corona/Covid-19Visa/dölj innehåll

Vid undervisningstillfällen på Campus US kommer lokaler och gruppstorlek anpassas för att kunna upprätthålla fysisk distansering. LiU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

En informationssida finns där Ni kan följa senaste besluten kring Corona vid LiU.

Välkomstbrev från programmetVisa/dölj innehåll

Upprop den 24 januari 2022 

Alla antagna har fått mail om vilken uppropsgrupp och tid de fått. Kontakta studievägledaren om du inte fått mail på studievagledare@medfak.liu.se

 

Uppropet sker på Campus Universitetssjukhuset (Campus US) i Linköping, om inte annat meddelas.

 
Uppropet är obligatoriskt! Enligt beslut om obligatorisk närvaro vid terminsupprop Dnr: LiU-2013-01322 Om du inte kan komma till uppropet måste du i förväg meddela det till studievägledaren, annars förlorar du din plats. 

Bra att veta om utbildningen

Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU:s sjuksköterskeprogram i Linköping och Norrköping.  I fokus ligger hälsofrämjande aktiviteter för att behålla hälsa och lindra lidande. Du erhåller kunskaper för att kunna genomföra personcentrerad vård som är säker och använda dig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik, för att kunna verka inom samhällets olika vårdformer. Vid programmet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Du tar ett eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
 
Inför kursstarten rekommenderas du att repetera dina kunskaper inom främst människokroppens anatomi och fysiologi, men även kemi och matematik.
Detta för att underlätta vidare inhämtning av kunskap på denna utbildningsnivå.

Om du har tillfälle att läsa och förbereda dig inför kursstart tipsar vi om ett par böcker som du kommer att ha på kurslistan, och som rör såväl universitetsstudier som din blivande profession:

  • Bergman, M. & Israelsson, B-M. Att studera på högskolan – studieteknik och motivation på vägen. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018. Denna bok introduceras i ett antal Youtube-sekvenser som du finner via den här länken.
  • Dahlborg-Lyckhage, E. (red). Att bli sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2019.

 

Det finns ingen obligatorisk litteratur på programmet, däremot referenslitteratur. Genomgång och information om litteraturlistan och schemaupplägg sker under första kursveckan.  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), från och med termin 1, är förlagd inom hela Östergötlands län, vilket innebär att du måste vara beredd på att resa till annan ort än Linköping/Norrköping och stå för de kostnader det kan medföra. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att följa sjuksköterskans schema vilket innebär dag-, kvälls- och helgarbete. Du skall också följa verksamhetens hygienregler, se exempel på Region Östergötlands hygienregler. Du kommer att genomföra totalt ca 28 veckor VFU under utbildningen.

Studier vid Medicinska Fakulteten (IPL-introduktion)

Dina studier vid Medicinska Fakulteten (Med Fak) börjar med sex programspecifika veckor. Du kommer redan från början att ingå i en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med dina studiekamrater på sjuksköterskeprogrammet. Då sjuksköterskeprogrammet finns på två orter, med en kursplan och en kursledning ingår samläsning. Det innebär att du som student får räkna med att resa mellan orterna. Som student åker du gratis med Campusbussen.
 
Den sjunde studieveckan (vecka 10) börjar utbildningsavsnittet interprofessionellt lärande introduktion (IPL1) där studenter från alla utbildningar vid Medicinska Fakulteten läser. Under dessa sex veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. 
 
Efter IPL-veckorna fortsätter studierna på sjuksköterskeprogrammet.
 
Tänk på att studierna bedrivs på heltid (ca 40 tim /vecka) och är campusförlagda.
I det ingår både obligatoriska och lärstödjande moment samt självstudier. Det innebär att det inte är möjligt att ansöka om ledighet under terminen.
 

Faddrar

 

Studentenheten

Har du frågor inför din studiestart så är du varmt välkommen att höra av dig till studievägledaren på respektive ort. Du når oss via telefon och mail men det går också bra att boka ett personligt möte med oss.
Linköping - studievägledare Ann-Christin ”Titti” Josefsson
Norrköping – studievägledare Anna Svalin 

Kontakta dem på: studievagledare@medfak.liu.se

Om universitetsstudierVisa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplanVisa/dölj innehåll

Mottagning/Nolle-PVisa/dölj innehåll

Information inför utbildningsstartenVisa/dölj innehåll

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll