Masterprogrammet i genetisk vägledning - information till dig antagen

Välkommen till Masterprogrammet i Genetisk Vägledning HT 2022!

På den här sidan har vi samlat information inför uppropet på Masterprogrammet i Genetisk vägledning

Välkomstbrev från programmet

Programmet startar måndagen den 29 augusti med obligatoriskt upprop kl 08:30.
Uppropet är din bekräftelse att du vill ta din plats i anspråk och det är obligatoriskt. Om du av någon anledning inte har möjlighet att närvara måste du meddela Daniel Antonsson (studievägledare) 013-286819 daniel.antonsson@liu.se. Om du inte dyker upp på uppropet eller inte hör av dig om frånvaro kommer din plats gå till en student på reservlistan.
 
Efter upprop följer en heldag med allmän information från oss på programmet och biblioteket samt er första förinspelade föreläsning. Vid programstarten får du information om programmets upplägg och kurser. Du kommer att få träffa programledningen, kursansvariga och studievägledare på programmet samt dina kursare.
 
Detta upprop sker digitalt via Videokonferenssystemet ZOOM. Du behöver använda ett headset med hörlurar och mikrofon för att få tillräcklig ljudkvalitet. Du ska även använda kamerafunktionen då du deltar vid uppropet/programstarten.
 
Innan den 29 augusti kommer du att få en länk och information via mail för att kunna ansluta till uppropet i ZOOM. Kontrollera att den mailadress du angivit på antagning.se är den du använder just nu, för det är dit vi kommer skicka zoom-länken.

 

Om termin 1

Om termin 1

Den första terminen (som till största del sker på distans) ger dig teoretiska grundkunskaperna som man behöver i professionen som genetisk vägledare. Du kommer att lära dig om grundläggande och avancerad medicinsk genetik och genomik (Kurskoder: 8GVG10 och 8GVA11) och förståelse för ärftliga tillstånd. Parallellt med dessa kurser kommer du att läsa Etik, lagar och sociologi (8GVA10) som ger en grund om det svenska sjukvårdssystemet och den juridiska styrningen, samt det medicinsetiska perspektivet. Sedan lär du dig mer om grundläggande psykologi och psykosociala aspekter som kan påverka patienterna du sedan skall möta i kursen Psykologiska aspekter av genetisk utredning (8GVA12). Slutligen läggs den teoretiska grunden för ditt examensarbete och vetenskapligt förhållningssätt i Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin (8GVA13). Tillsammans ger dessa kurser en teoretisk bas som krävs för de mer praktiska och forskningsinriktade kurserna på följande tre terminer.

 

Om schemat:

Du kommer att läsa två kurser parallellt i 10-veckorsperioder med schemalagd digital undervisning ca en-tre dag/vecka i respektive kurs under programmets gång.

Schema för kurserna på termin 1 kommer du att hitta omkring den 15 juli när du går in på https://cloud.timeedit.net/liu/web/schema/. Där väljer du schema och skriver in kurskoden eller kursens namn och klickar på sök. Klicka därefter på ”visa schema”. Kurskoderna ser du i texten om termin 1 lite högre upp i detta brev (ex. 8GVA10).

 

 

Om problembaserat lärande (PBL)

De flesta kurser i programmet kännetecknas av ett problembaserat lärande (PBL) där du självständigt eller i samarbete med andra studerar och tränas i verklighetsanknutna situationer. Problembaserat lärande innebär bland annat att utveckla förmågan att arbeta i grupp, förmågan till problemlösning och att själv styra sitt lärande.

 

Om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs under termin 3 eller termin 4 på något av Universitetssjukhusen: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg eller Lund. Placeringens ort baseras på behov och önskemål från studenterna och det är programledningen som beslutar var man blir placerad, tillsammans med studentrepresentanter. Vissa kostnader kan tillkomma i samband med denna VFU, till exempel boende och resor som du själv kan behöva bekosta.

 

OBS!

För dig som blivit antagen under urval 1: Kom ihåg att tacka ja till platsen på www.antagning.se senast den 23 juli (annars blir du struken och förlorar platsen).

 

För dig som blivit antagen under urval 2: Du måste inte tacka ja till platsen, det räcker att närvara vid uppropet. Men om du inte avser att ta din plats önskar vi att du så snart som möjligt kontaktar vår studievägledare Daniel (se kontaktuppgifter nedan) så han har möjlighet att erbjuda platsen till en annan student som står som reserv.

Aktivera ditt Liu-id och kom åt information i vårt digitala kursrum (från och med 8 aug)

Vi önskar att du som inte är så van vid PBL läser på lite mer om vad det innebär på Medicinska Fakultetens egen digitala sida Om universitetstudier. Här finns även annan matnyttig information gällande det mesta en student på Medicinska Fakulteten behöver veta. 

Denna sida kommer du in på först när du har följt checklistan och aktiverat ditt LiU id. Från och med att du aktiverat ditt Liu Id kommer du även åt Lius digitala kursrum (Lisam), där du hittar information om dina kurser på termin 1. 

Här hittar du Checklista för dig som är ny student

 

 

Översikt över utbildningen

MMGV1 - Översikt över utbildningenÖversikt över utbildningen, klicka på bilden för att ladda ner en större version

Utbildnings- och programplan

Information inför studiestarten

Kontaktpersoner