Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inställd

Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen ger en övergripande inblick i vad professionsspråk på LiU är med en första grundläggande introduktion i hur kommunikation förs i professionella sammanhang i olika länder och kulturer. Under kursens gång tränas studenten i att analysera affärskommunikation och att själv kunna kommunicera muntligt och skriftligt i professionella sammanhang såsom vid affärsmöten, i mejlkommunikation, i författande av affärsbrev, m.m. Fokus ligger på det interkulturella perspektivet, men i kursen ingår även viss övning i uttrycksfärdighet på det valda språket med inriktning mot skriftlig och muntlig kommunikation i professionella sammanhang. 

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är svenska med inslag av det valda språket. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examenVisa/dölj innehåll