Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Japanska för yrkeslivet - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inställd

Har du lärt dig grunderna i skriven japanska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir användbara i yrkeslivet?

Den här kursen riktar sig till de som läst motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 timmar) och syftar till att utveckla skriftliga färdigheter som är användbara inom yrkeslivet. Kursens upplägg fokuserar på kommunikativa övningar och praktisk språkfärdighet.

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med Kinesiska för yrkeslivet - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

En unik examenVisa/dölj innehåll